SBbet.me je dio Sporting Group doo, Mediteranska 21, Budva, Crna Gora i regulisan je zakonima Crne Gore i nosilac je licence izdate od strane Uprave za igre na sreću: 02/01-702/4.

Učesnik u igri na sreću klađenja putem interneta je svako lice koje registruje korisnički nalog na Internet stranici sbbet.me u skladu sa uslovima korištenja, pravilima igre i Zakonom Crne Gore. Učesnik može registrovati samo jedan nalog na internet stranici priređivača. Priređivač zadržava pravo da u slučaju prepoznavanja više korisničkih naloga sa identičnim matičnim podacima, obriše sve naloge, osim prvo otvorenog naloga i poništi sve transakcije i opklade postavljene sa tih naloga.

Priređivač zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez objašnjenja odbije opkladu ili dio opklade, kao i da bez obrazloženja zatvori nalog Učesnika i refundira finansijsko stanje sa njegovog korisničkog naloga. Učesnik ne može odigrati više puta istu opkladu, odnosno opkladu sa istom pojedinačnom selekcijom, a u slučaju da to učini Priređivač može poništiti sve opklade osim prve.

Priređivač zadržava pravo da u bilo koje vrijeme (uključujući i vrijeme poslije zaključivanja opklada) odbije ili poništi, bilo koju opkladu ili dio opklade ukoliko u svom diskrecionom pravu zaključi da postoji dogovor između različitih učesnika ili sprega između njihovih korisničkih naloga. Priređivač zadržava pravo da pokrene pravni postupak protiv istih učesnika.

Priređivač zadržava pravo da poništi bilo koje klađenje vezano za neki sportski događaj ukoliko je integritet tog sportskog događaja ugrožen.

U skladu sa visokim standardima bezbjednosti kojih se pridržavamo, isplata dobitaka se vrši samo lično, vlasniku naloga. Pris isplati sredstava sa naloga, neophodno je da dokazati/potvrditi identitet vlasnika naloga slanjem dokumenata na uvid i na taj način izvršiti  verifikaciju naloga.

Za verifikaciju vašeg naloga potrebno je poslati sljedeće:

– Dokaz identiteta: sliku vaše lične karte (prednju i zadnju stranu);

– Dokaz adrese: kopiju skorašnjeg računa (za telefon,struju ili sl.);

Za sva dodatna pitanja, žalbe i sugestije možete nas kontaktirati putem email adrese info@sbbet.me.

Ukoliko niste zadovoljni sa razrješenjem vaše žalbe od strane Sbbeta, možete pisati na adresu Uprave za igre na sreću Crne Gore: upravazaigrenasrecu@uis.gov.me


Netent

1.Apsolutna zabrana

Belgium, Bulgaria, Colombia, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Italy, Latvia, Lithuania, Mexico, Portugal, Romania, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States of America.

2.Zabranjene teritorije Territories

NetEnt sadrzaj se ne moze koristiti u sledecim teritorijama:

Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Australia, Bahamas, Botswana, Cambodia, Ecuador, Ethiopia, Ghana, Guyana, Hong Kong, Iran, Iraq, Israel, Kuwait, Laos, Myanmar, Namibia, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Sudan, Syria, Taiwan, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, Yemen, Zimbabwe.

3.Regulisane teritorije (dozvoljeno samo ukoliko Organizator posjeduje licencu odobrenu od strane NetEnt-a):

Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Italy, Latvia, Lithuania, Mexico, Portugal, Romania, Serbia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States of America.

4.Brendirane igre

  4.1 Jumanji, emojiplanet, Guns & Roses, Jimi Hendrix & Motörhead ne smiju se nuditi u:

Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Australia, Bahamas, Botswana, Cambodia,China, Ecuador, Ethiopia, Ghana, Guyana, Hong Kong, Iran, Iraq, Israel, Kuwait, Laos, Myanmar, Namibia, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Sudan, Syria, Taiwan, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, Yemen, Zimbabwe. Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Italy, Latvia, Lithuania Mexico, Portugal, Romania, Serbia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States of America.

  4.2 Ujedno sa teritorijama navedenim u paragrafu 4.1, Planet of the Apes igra se ne smije nuditi u:

Azerbaijan, China, India, Malaysia, Qatar, Russia, Thailand, Turkey, Ukraine.

  4.3 Vikings Video Slot ne smije biti ponudjena u:

Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Australia, Azerbaijan, Cambodia, Canada, China, Ecuador, France, Guyana, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Kuwait, Laos, Malaysia, Myanmar, Namibia, North Korea, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Qatar, Russia, Singapore, South Korea, Sudan, Syria, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United States of America, Uganda.

  4.4 Ujedno sa teritorijama navedenim u paragrafu 4.1, Narcos igra se ne smije nuditi u:

China, Indonesia, South Korea.

5.Universal Monsters (Frankenstein, the Bride of Frankenstein, Dracula, The Mummy, The Wolf Man, Creature from the Black Lagoon and The Invisible Man), jedino smiju biti ponudjene u:

Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Georgia, Iceland, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norway, Russia, San Marino, Serbia, Switzerland, Ukraine, Croatia, Macedonia, Turkey, Austria, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Peru, Poland, Slovakia, Slovenia i Sweden.