Zbog promjene uslova korišćenja APP Store-a od strane kompanije Apple, aplikacija za klađenje su dostupne samo na tržištim na kojima postoji licenca.

SBbet aplikaciju je moguće preuzeti samo sa crnogorskog APP Store-a.

Zato je potrebno da svoj Apple nalog prebacite na Crnu Goru i sa njega preuzmu aplikaciju.

Kako promijeniti Zemlju/region u App store-u?

  • Na Iphone/iPad uređaju kliknite na ikonicu za Postavke.
  • Dodirnite svoje ime, a zatim dodirnite i Mediji i kupovine.
  • Dodirnite Zemlja/regija
  • Dodirnite Promijeni Zemlju/regiju.
  • Izaberite Crna Gora pa pročitajte uslove.
  • U gornjem desnom uglu dodirnite Slažem se da biste potvrdili.
  • Unesite lične podatke i izaberite metoda plaćanja.
  • Apple ID je sada izmijenjen na svim vašim uređajima.
  • Otvorite App Store, u pretrazi ukucajte sbbet i nakon toga instalirajte aplikaciju.